Ustawa

Rzetelne dane zebrane przez Onyxtan z Ustawy, wprowadzające obowiązek zamieszczania w miejscach, gdzie są solaria informacji o ryzyku związanym z korzystania z nich.

USTAWA O SOLARIACH

Główny Inspektorat Sanitarny o karnetach

Departament Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym odniósł się do naszych zapytań w związku z ustawą o solarium, która obowiązuje od 16 lutego br.

Najważniejszym pytaniem wciąż pozostaje funkcjonowanie karnetów. Zgodnie z odpowiedzią dyrektor departamentu, sprzedaż karnetów oraz korzyści z ich posiadania nie zaliczają się do promocji, która, wedle ustawy, jest zabroniona. Jest to element strategii firmy, w które Inspektorat nie ingeruje.

Zapytaliśmy także o to, jak powinny wyglądać szyldy znajdujące się na salonach solaryjnych. Szyld to informacja dla Klienta o rodzaju świadczonych usług, który pozwala na jawne i transparentne prowadzenie działalności w konkretnej lokalizacji. Może zawierać informacje dotyczące nazwy zakładu, lokalizacji, godzin otwarcia oraz zakresu usług.

Dowiedzieliśmy się również, że zakazane jest umieszczanie informacji o prowadzeniu solariów na ulotkach i plakatach przeznaczonych do reklamy innych usług. Oznacza to, że na przykład właściciel salonu fryzjerskiego, który posiada w swoim zakładzie także solarium, nie może informować o tym na ulotkach oraz plakatach.

pdf ustawa solaryjna

+ plik do pobrania z załącznika

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego o świadczeniu usług w solariach

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej pojawiła się aktualizacja dotycząca warunków świadczenia usług w solariach. Jak informowaliśmy wcześniej, z powodu zakazu reklamy i promocji solariów, dopuszczalne będą jedynie dane informacyjne służące klientowi oraz pozwalające na jawne i transparentne świadczenie usług. Główny Inspektor Sanitarny określił, że do danych informacyjnych należą:
nazwa zakładu - umieszczona na szyldzie, neonie czy planszy;
dane dotyczące lokalizacji;
godziny otwarcia;
zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium.

Powyższe dane są zatem ogólnodostępne i ich ogłoszenie nie pociąga za sobą możliwości otrzymania kary. Dozwolona jest także ich publikacja na stronach internetowych, lecz jedynie w celach informacyjnych o prowadzonej działalności i lokalizacji, bez porównywania z innymi zakładami, opiniami i informacjami służącymi popularyzacji korzystania z solariów lub zachęcania do niego.

Sanepid określa wytyczne dotyczące kontroli

Dodano: 15 lutego 2018

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jutro, 16 lutego, w życie wejdzie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Udało nam się dowiedzieć, że Państwowa Inspekcja Sanitarna planuje wydać wytyczne dla inspektorów sanitarnych, dotyczące przeprowadzania kontroli w salonach. Reguły te zostaną opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/). Aktualnie pracownicy Sanepidu pracują nad odpowiednimi rozwiązaniami.

Jak tylko pojawią się nowe informacje ze strony Inspekcji, poinformujemy o nich na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do śledzenia aktualizacji.

Szyldy dozwolone

Dodano : 7 lutego 2018

W związku z ustawą o solarium, która wchodzi w życie 16 lutego, otrzymujemy wiele pytań dotyczących jej interpretacji, szczególnie zakazu reklamy i promocji solariów. Często poruszaną kwestią jest szyld z nazwą salonu. Cała branża zastanawia się, czy szyldy będą dozwolone. Jak podaje Gazeta Prawna, szyldy mogą pozostać na swoich miejscach. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przyznaje, że szyld z nazwą firmy to informacja gospodarcza, a nie reklama. Solaria zatem nie muszą rezygnować z tablic informujących przechodniów o prowadzonej działalności, pod warunkiem, że nie będą one stanowiły formy reklamy solarium lub usługi opalania.

Źródło: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1079609

Co z reklamą mojego solarium po 16 lutego?

Dodano 29 stycznia 2018

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, która wejdzie w życie 16 lutego 2018 roku, zabroniona będzie promocja i reklama usług w zakresie udostępniania solarium. Zapis ten wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ zasady przedstawione w ustawie są bardzo ogólne i nie wyczerpują tematu związanego z promowaniem się salonów solaryjnych.
Wedle artykułu 4 ustawy, zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

- w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych,
- na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych,
- w środkach usług informatycznych.

Użyte w ustawie określenie promocji oznacza: publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata, natomiast reklamy: rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solariów, z wyłączeniem informacji używanych do celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącym usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami.
Oznacza to, że solaria nie będą mogły wywieszać billboardów oraz plakatów zachęcających do skorzystania z ich usług, dystrybuować gadżetów firmowych, takich jak długopisy, torby, czy słodycze. Zabronione będą karnety, karty stałego klienta uprawniające do zniżek oraz wszelkie rabaty. Salony nie będą mogły w jakikolwiek sposób promować swoich usług, zachęcać do opalania, czy prezentować jego dobroczynnych efektów. Wykluczone są konkursy z nagrodami lub oferowanie darmowego opalania. Na ten moment nie jest wyjaśniona kwestia prowadzenia strony internetowej i kanałów w social mediach.
Przypominamy, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawione będą do przeprowadzania kontroli i nakładania kar w wysokości od 1000 do 50 000 zł za nieprzestrzeganie zasad określonych w ustawie.
Mimo prób kontaktu z organami władzy odpowiedzialnymi za tę ustawę – Kancelarią Prezydenta oraz Ministerstwem Zdrowia – nie udało się nam uzyskać wyczerpującej odpowiedzi na pozostałe pytania nurtujące właścicieli solariów, jak i klientów. Nieustannie czuwamy nad rozwojem ustawy i będziemy informować Was na bieżąco o jakichkolwiek aktualizacjach.

Ważna aktualizacja

Dodano: 24 stycznia 2018

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się aktualizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia dotycząca informowania o ryzyku związanym z korzystania z solarium. W poprzednim artykule opublikowaliśmy wzór notatki, która musi zostać zamieszczona w widocznym miejscu w każdym z salonów. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, wzór ten został zmieniony. Według aktualnej wersji, komunikat dla klientów musi być wydrukowany w formacie A4, wielkimi literami w czcionce Times New Roman, w rozmiarze 32 pkt. Informacja w nawiasie natomiast powinna być w rozmiarze co najmniej 22 pkt. Komunikat należy umieścić w widocznym miejscu, na wysokości umożliwiającej swobodne jej odczytanie.
Zmieniono zatem rodzaj czcionki oraz wielkość liter. Poniżej dołączamy aktualną wersję rozporządzenia do pobrania.
Ponadto projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia znajduje się na 11 etapie procesu legislacyjnego co oznacza, że akt został skierowany do ogłoszenia.
Kontaktujemy się z opiekunami merytorycznymi projektu, aby uzyskać interpretację ustawy i uzyskać odpowiedzi na pytania, które od Was otrzymujemy. O wszystkich zmianach informować będziemy na stronie internetowej w zakładce USTAWA.

Źródło załącznika: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt

Jaką informację muszę zamieścić w solarium?

Dodano: 18 stucznia 2018

Jak już informowaliśmy, 16 lutego 2018 roku w życie wejdzie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Zgodnie z rozporządzeniem, solaria mają obowiązek umieszczania w salonach w widocznym miejscu czytelnej informacji dla osób chcących skorzystać z usługi. Według dotychczasowych wytycznych, informacja musi być zaprezentowana w formacie co najmniej A4, napisana drukowanymi literami w czcionce Arial o wielkości minimum 32 pkt. Notatka umieszczona musi być na wysokości umożliwiającej jej swobodne odczytanie. Poniżej prezentujemy treść informacji:
ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA (ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM).
MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA, ŻE KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.
Treść komunikatu znajduje się w załączniku do pobrania. pdf ustawa solaryjna
O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Źródło załącznika: legislacja.rcl.gov.pl

Ustawa o solariuach. Najczściej zadawane pytania.

Dodano: 18 stycznia 2018

5 września 2017 roku sejm uchwalił ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Aktualnie trwa proces jej legislacji (na dzień 12 stycznia jest to trzeci etap z jedenastu, czyli Konsultacje Publiczne), a wejście ustawy w życie jest planowane na 16 lutego 2018 roku. Co określa ta ustawa? Na co należy się przygotować w związku z jej wprowadzeniem? Odpowiadamy na pytania, które najczęściej pojawiają się w kontekście ustawy.

Co wprowadza ustawa?

Dodano: 18 stycznia 2018

Ustawa wprowadza trzy główne zmiany: zakaz udostępnienia solariów osobom niepełnoletnim, konieczność informowania o szkodliwości opalania w solariach i zakaz reklamy lub promocji solariów.
Jaki jest cel ustawy?
Ma ona na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed skutkami korzystania z solarium oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o negatywnych następstwach opalania w solarium.

Jakich zasad muszę przestrzegać w związku z wprowadzeniem ustawy jako właściciel lub pracownik po 16 lutego?

Liquid error (content-load-template line 6): Could not find asset snippets/content-template.10.liquid

Czy muszę zamieścić w solarium jakieś ostrzeżenia?

Dodano: 16 stycznia 2018

Tak, w solarium będzie musiał znajdować się widoczny komunikat o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz o ryzyku korzystania z solarium. Dokładna treść komunikatu, jego wielkość, wzór i sposób umieszczenia zostaną doprecyzowane na drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Proces prac nad rozporządzeniem można sprawdzać tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304757

Z jakich form reklamy muszę zrezygnować?

Dodano: 15 stycznia 2018

Zabroniona będzie reklama solariów w telewizji, radiu, prasie oraz na plakatach wielkoformatowych, np. bilbordach. Pozostałe kwestie dotyczące promocji nie zostały jeszcze sprecyzowane. Jednakże do 16 lutego można korzystać ze wszystkich dotychczasowych form promocji solarium.

Czy mogę prowadzić fanpage solarium?

Dodano: 12 stycznia 2018

Ustawa nie rozstrzyga tej kwestii. Na pewno nie będzie można zamieszczać treści zachęcających do skorzystania z usług solarium. Niejasności dotyczące tego zagadnienia, jak i innych związanych z promocją solariów, powinny być wyjaśnione w kolejnych rozporządzeniach do omawianej ustawy. O postępach będziemy Was informować na bieżąco.

Kto będzie przeprowadzał kontrolę?

Dodano: 10 stycznia 2018

Za kontrolę przestrzegania ustawy przez solaria będą odpowiedzialne organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co grozi za nieprzestrzeganie ustawy?

Dodano: 08 stycznia 2018

Za nieprzestrzeganie ustawy grożą kary pieniężne od 1000 do 50 000 zł.

Kiedy ustawa zacznie obowiązywać?

Dodano: 03 stycznia 2018

Ustawa wejdzie w życie 16 lutego 2018 roku – od tego momentu należy przestrzegać jej założeń.

Gdzie mogę znaleźć treść ustawy?

Dodano: 02 stycznia 2018

Można ją znaleźć w Dzienniku Ustaw.
Warto też śledzić pracę nad rozporządzeniem dotyczącym ustawy.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2111

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304757

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych zebranych w związku ze stroną internetową www.onyxtan.pl oraz wszystkimi pokrewnymi stronami internetowymi, takimi jak nasza witryna społecznościowa i newsletter.

Pre-loader